Žlezava nedotika

Objavljeno by on november 22, 2016 in Tujerodne rastline

Slovensko ime vrste: Žlezava nedotika

Znanstveno ime: Impatiens glandulifera

Območje naravne razširjenosti: Indija in zahodna Himalaja.

Stanje v Sloveniji: V Sloveniji so najstarejši podatki iz prve polovice 20. stoletja, nato pa se je hitro širila. Danes je pogosta ob številnih rekah ob vsej Sloveniji, pa tudi ob jezerih, na mokriščih, gozdnih robovih.

Poti vnosa in širjenje:  Okrasna rastlina, ponekod so jo sadili kot medonosno rastlino za čebele.

Vplivi tujerodne vrste: Žlezava nedotika lahko oblikuje strnjene sestoje in s senčenjem spodnjih plasti prepreči rast drugih rastlin. Semena se uspešno širijo z vodo, zato je marsikje povsem prerastla brežine rek.

Opis vrste: Do dva metra visoka enoletnica s kolenčasto odebeljenim, votlim steblom. Listi so nasprotno nameščeni, jajčasto suličaste oblike, imajo nazobčan rob in na peclju žlezne laske (od tod ime vrste).  Cvetovi so od 2-4 cm veliki, dvobočno somerni in škrlatne ali rožnate barve. Venčnih listov je sicer pet, vendar sta stranska dva zrasla v čeladasto tvorbo, tako da so
navidezno le trije. Plod je glavica, ki ob eksplozivnem razpiranju izvrže številna semena.