Začetek projekta osveščanja o škodljivih vplivih invazivnih tujerodnih vrst v gozdu

Objavljeno by on november 28, 2016 in Novice

V četrtek, 24.11.2016, je v Ljubljani na robu Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib potekala novinarska konferenca ob začetku izvajanja projekta LIFE ARTEMIS, v okviru katerega se bo preko različnih aktivnosti osveščalo o škodljivih vplivih invazivnih tujerodnih vrst v gozdovih.

Cilj projekta je povečati osveščenost splošne javnosti in zasebnih lastnikov gozdov o škodi, ki jo v gozdovih povzročajo invazivne tujerodne vrste. V projektu bomo vzpostavili učinkovit nacionalni okvir za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje na pojav tujerodnih vrst v gozdu in na državni ravni izboljšali zmogljivost za zgodnje odkrivanje tujerodnih vrst v gozdovih. V ta sistem bodo vključeni strokovnjaki in prostovoljci. Do izteka leta 2020 se bodo zvrstile številne osveščevalne aktivnosti, s katerimi bomo širšo javnost spodbujali k skupnemu reševanju problemov invazivnih tujerodnih vrst.

Na dogodku so sodelavci projekta z Gozdarskega inštituta Slovenije, Zavoda RS za varstvo narave, Zavoda Symbiosis in Zavoda za gozdove Slovenije predstavili namen in aktivnosti projekta, med sprehodom skozi gozd pa so pokazali več primerov tujerodnih vrst, ki so prisotne v gozdu Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Najbolj škodljive vrste na tem območju so kostanjev rak (Cryphonectria parasitica), robinija (Robinia pseudoacacia), kostanjeva šiškarica (Dryocosmus kuriphilus) in javorov rak (Eutypella parasitica).

Projekt sofinancirajo Evropska unija, Ministrstvo za okolje in prostor, Mestna občina Ljubljana in partnerji projekta Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod RS za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije in Zavod Symbiosis.

Komentiraj

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja