Veliki pajesen

Objavljeno by on november 22, 2016 in Tujerodne rastline

Slovensko ime vrste: Veliki pajesen

Znanstveno ime: Ailanthus altissima

Območje naravne razširjenosti: Kitajska in Moluški otoki

Stanje v Sloveniji: V Sloveniji od 19. stoletja, sprva kot okrasno drevo, nato tudi za pogozdovanje na Krasu. Danes je zelo pogost na Primorskem in Goriškem, v osrednji Sloveniji pa predvsem v mestnih okoljih. Še posebej na posekah se hitro širi in oblikuje goste sestoje. 

Poti vnosa in širjenje:  V mestih so ga pogosto sadili kot okrasno drevo, pred vsem na Krasu pa so z njim pogozdovali ogolele površine. Marsikje v Severni Ameriki in zahodni Evropi pa so ga sadili zaradi gojenja sviloprejk.

Vplivi tujerodne vrste: Pajesen zelo hitro raste in lahko v nekaj letih oblikuje goste sestoje. Iz korenin izloča snovi, ki preprečujejo rast drugim rastlinam (alelopatija). V Sloveniji veliki pajesen že ogroža tudi pomembne naravne habitate na krasu.  Pri ljudeh lahko veliki pajesen povzroča alergije na pelod. Ob dolgotrajnejšemu izpostavljanju lahko hlapi rastlinskega soka povzročijo vnetje srčne mišice.  V mestih je veliki pajesen nadležen, saj se hitro razrašča in z močnimi koreninami povzroča poškodbe na infrastrukturi.

Opis vrste: Vrsto najlaže prepoznamo po velikih, 50-90 cm dolgih listih, ki so lihopernato sestavljeni iz 11-25 lističev. Lističi so podolgovato eliptični in imajo pri dnu majhno izboklino. Če lističe pomečkamo, oddajajo izrazit, neprijeten vonj. Cvetovi so petštevni, drobni, večinoma enospolni (rastlina dvodomna, redko enodomna), združeni v do 25 cm dolga latasta socvetja. Plodovi so krilati oreški, ko so zreli so rdečerjave obarvani in že na daleč zelo opazni.