Tujerodne živali

Tujerodne rastline so zaradi obsežnih sestojev, ki jih tvorijo, včasih bolj opazne od tujerodnih živali. A v Sloveniji se je že ustalilo okoli 150 tujerodnih živali, med katerimi so številne invazivne in na različne načine povzročajo škodo biotski raznovrstnosti. Najdemo jih v različnih habitatih. Veliko vrst je v sladkih vodah, saj so v preteklosti  v vodotoke naseljevali ribe iz drugh kontinentov in jih tudi preseljevali med donavskim in jadranskim povodjem. V gozdovih pa zaznavamo vse večje število tujerodnih žuželk, ki lahko močno prizadenejo posamezne drevesne vrste in tako spremenijo vrstno sestavo in delovanje gozdnega ekosistema.

Za nekatere invazivne tujerodne živali smo pripravli kratke opise, ki se odprejo po kliku na fotografijo. Za nekatere vrste so pripravljeni tudi obsežni opisi v t.i. informativnih listih, ki jih boste našli pod kratkim opisom. Nabor vrst, za katere so pripravljeni opisi, stalno dopolnjujemo.

 

  • Sistematska skupina

  • Habitat

  • Status v Sloveniji