Tujerodne rastline

Invazivne tujerodne rastline posto oblikujejo goste sestoje in so zato zelo opazne. Najbolj razširjene so na ruderalnih rastiščih, ob cestah, v mestih, na gradbiščih, kjer je človek odstranil prvotno rastlinje in omogočil razrast tujerodnih rastlin. A ruderalna rastišča so lahko le odskočna deska za tujerodne rastline, saj se od tam postopoma razširijo tudi v (pol)naravna območja, kjer so vplivi na biotsko raznovrstnost bistveno večji. Številne tujerodne rastline se uspešno razširjajo z vodnim tokom, ki vzdolž rek prenaša semena in delce korenik. To je tudi razlog, da so nekatere invazivne tujerodne rastline v Sloveniji že povsem prekrile brežine naših vodotokov in s teh predelov izrinile domorodne vrste.

Za nekatere invazivne tujerodne rastline smo pripravli kratke opise, ki se odprejo po kliku na fotografijo. Za nekatere vrste so pripravljeni tudi obsežni opisi v t.i. informativnih listih, ki jih boste našli pod kratkim opisom. Nabor vrst, za katere so pripravljeni opisi, stalno dopolnjujemo.

  • Sistematska skupina

  • Habitat

  • Status v Sloveniji