Signalni rak

Objavljeno by on november 22, 2016 in Tujerodne živali

Slovensko ime vrste: Signalni rak

Znanstveno ime: Pacifastacus leniusculus

Območje naravne razširjenosti: Jugozahodni del Kanade in severozahodni del Združenih držav Amerike.

Stanje v Sloveniji: V Sloveniji prvič zabeležen leta 2003 v reki Muri. V zadnjih letih je poselil celoten spodnji tok reke Mure in se začel širiti tudi v nekatere pritoke. Leta 2007 je bil signalni rak odkrit še v reki Dravi, kjer se prav tako hitro širi in je v manj kot desetih letih poselil že najmanj dve tretjini slovenskega dela reke Drave.

Poti vnosa in širjenje: Signalne rake so v 70-tih letih prejšnjega stoletja namerno naselili v Avstriji, saj so domorodni raki izumrli zaradi račje kuge. V Avstriji so se ustalili in se postopoma razširili tudi v slovenske vodotoke.

Vplivi tujerodne vrste: Signalni raki s tekmovanjem za hrano, življenjski prostor in zaradi prenašanja račje kuge bistveno vplivajo na domorodne vrste rakov in so marsikje že povzročili lokalno izumiranje potočnih rakov. Raziskave kažejo, da imajo signalni raki na vodne združbe rastlin in živali večji vpliv kot domorodni raki in lahko zmanjšajo številčnost nekaterih vrst. Še večji negativni vpliv pa imajo signalni raki zato, ker so prenašalci glivi podobnega organizma Aphanomyces astaci, ki je povzročitelj bolezni račje kuge. Vse severnoameriške vrste rakov so na to bolezen odporne, za domorodne rake pa je praviloma smrtna.

Opis vrste: Signalni rak je velik sladkovodni rak, ki lahko doseže velikost do 15 cm. Telo je rjave do olivne barve. Zgornja stran škarij je pri odraslih osebkih temno rdečerjava, spodnja stran pa rdeča. Na zgornji strani škarij je v pregibu bela ali modrikasta lisa. Koš je gladek, brez trnastih izboklin.