Rdečevratka

Objavljeno by on november 21, 2016 in Tujerodne živali

Slovensko ime vrste: Rdečevratka

Znanstveno ime: Trachemys scripta elegans

Območje naravne razširjenosti: Osrednji južni del ZDA.

Status v Sloveniji: Lokalno povsod po Sloveniji, še posebej v bližini večjih mest.

Poti vnosa in širjenje:  Izpuščanje hišnih živali.

Vplivi tujerodne vrste: Tujerodne želve so še dodaten pritisk na domorodne močvirske sklednice, ki so zaradi krčenja življenjskega okolja in posegov v vodne in obvodne habitate že tako močno ogrožene. Nekatere tuje študije so pokazale, da običajno večje tujerodne želve izrinjajo močvirske sklednice na manj ugodna mesta za sončenje, ki so za želve kot mrzlokrvne živali izjemno pomembna za vzdrževanje telesne kondicije. Še bolj zaskrbljujoče pa je, da tujerodne želve prenašajo tudi patogene bakterije in krvne zajedavce, ki na katere močvirske sklednice niso odporen in poginejo. Rdečevratke so pogosto prenašalci bakterije Salmonele, ki se lahko ob rokovanju hišnih živali prinese na ljudi. Bakterija pri ljudeh povzroča hude prebavne težave.

Opis vrste: Vodna želva. Oklep pri odrasli živali meri 15–30 cm. Za podvrsto je značilna rdeča proga na glavi, ki poteka prek lic. Pri mladostnih osebkih je oklep obarvan svetlo zeleno z ozkimi rumenimi progami, pri odraslih pa temno zeleno ali temno sivo z neizrazitimi programi. Mladostni in odrasli imajo večinoma na ploščah trebušnega dela oklepa velike črne pike.