Sofinancerji projekta

Program LIFE
Program LIFE je finančni inštrument, ki ga upravlja in financira Evropska komisija. LIFE je največji evropski finančni mehanizem, namenjen izključno ukrepom na področju varstva okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam.

life_final

 

Ministrstvo za okolje in prostor

mop3

 

Mestna občina Ljubljana
mol-final