Projektni partnerji

Vodilni partner

Gozdarski inštitut Slovenije

gozdis

 
 
Projektni partnerji

Zavod RS za varstvo narave

zrsvn

 
 
Zavod za gozdove Slovenije

zgs

 
 
Zavod Symbiosis, socialno podjetje

zavod-symbiosis