Poročila dogodkov

Dogodek: Obisk kolegov iz projekta LIFE+ Observatree

Sredi februarja 2017 (14. – 17. 2. 2017) je pet sodelavcev LIFE projekta LIFE ARTEMIS (LIFE15 GIE/SI/000770) obiskalo LIFE+ projekt Observatree v Veliki Britaniji. Namen obiska je bil medsebojno spoznavanje projektov, izmenjava izkušenj pri vzpostavljanju sistema zgodnjega odkrivanja gozdnih škodljivcev in bolezni, izmenjava izkušenj pri delu s prostovoljci, predstavitev dosedanjih rezultatov in iskanje možnosti za sodelovanje projektov LIFE ARTEMIS in Observatree. Delo na projektu Observatree se je začelo jeseni 2013 in se bo zaključilo konec leta 2017 (https://www.forestry.gov.uk/fr/observatree).

Poročilo o dogodku
 


 

Dogodek: Mreženje s projektom LIFE CSMON

Udeležencem srečanja sta dr. Stefano Martellos (koordinator projekta CSMON-LIFE) in dr. Maarten de Groot (koordinator projekta LIFE ARTEMIS) predstavila LIFE projekta. V spodnjem poročilu je povzetek projekta CSMON-LIFE, s poudarkom na informacijah, ki bodo koristile pri izvajanju projekta LIFE ARTEMIS.

Poročilo o dogodku