Projektne aktivnosti

V projektu LIFE ARTEMIS

 

Pripravljalne akcije

A1. Izdelava Komunikacijskega načrta projekta

A2. Vzpostavitev ZOHO sistema

A3. Razvoj ZOHO programa za usposabljanje

 

Osrednje akcije

B1. Državna osveščevalna kampanja o ITV

B2. Usposabljanje profesionalcev in prostovoljcev o ZOHO

B3. Vključitev gozdarjev in laičnih znanstvenikov pri zbiranju podatkov o ITV

B4. Vključevanje splošne javnosti v upravljanje z ITV v urbanih gozdovih

B5. Osveščevalna kampanja o javorovem raku

 

Spremljanje projekta

C1. Spremljanje vidnosti projekta  in trendov v odnosu javnosti do ITV

C2. Ocena učinkovitosti ZOHO sistema

 

Diseminacija projekta

D.1 Seznanjanje splošne javnosti z rezultati projekta

D.2 Mednarodna konferenca o ZOHO

D.3 Načrt za ponovno uporabo in prenos rezultatov projekta

 

Upravljanje projekta

E.1 Koordinacija in administracija projekta