Poročila in publikacije

Akcija A1. Komunikacijski načrt

Microsoft Word - Javnomnenjska raziskava_2017_koncno porocilo  Poročilo o javnomnenjski raziskavi o invazivnih tujerodnih vrstah v Sloveniji (.pdf)

LIFEARTEMIS_komunikacijski nacrt projekta-platnica  Komunikacijski načrt projekta (.pdf)

A3. Razvoj programa usposabljanja za ZOHO

LIFEARTEMIS_ZOHO_prirocnik_platnica_www Sistem zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja na tujerodne vrste v gozdu –              priročnik za udeležence usposabljanj (.pdf)

TERENSKI PRIROCNIK_platnica_www Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih vrst v gozdovih                                                                                    (.pdf za pregledovanje na spletu)

B1. Nacionalna ozaveščevalna kampanja o invazivnih tujerodnih vrstah (ITV)

Tujerodne vrste v slovenskih gozdovih_LIFEARTEMIS_brosura_cover Tujerodne vrste v slovenskih gozdovih – poljudna brošura (.pdf)