Poročila in publikacije

Akcija A1. Komunikacijski načrt

Microsoft Word - Javnomnenjska raziskava_2017_koncno porocilo  

Poročilo o javnomnenjski raziskavi o invazivnih tujerodnih vrstah v Sloveniji (.pdf)

 

LIFEARTEMIS_komunikacijski nacrt projekta-platnica 

Komunikacijski načrt projekta (.pdf)

 

A3. Razvoj programa usposabljanja za ZOHO

LIFEARTEMIS_ZOHO_prirocnik_platnica_www

Sistem zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja na tujerodne vrste v gozdu –  priročnik za udeležence usposabljanj (.pdf)

 

TERENSKI PRIROCNIK_platnica_www

Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih vrst v gozdovih   (.pdf za pregledovanje na spletu)

 

B1. Nacionalna ozaveščevalna kampanja o invazivnih tujerodnih vrstah (ITV)

Tujerodne vrste v slovenskih gozdovih_LIFEARTEMIS_brosura_cover

Tujerodne vrste v slovenskih gozdovih – poljudna brošura (.pdf)