Orjaški dežen

Objavljeno by on november 22, 2016 in Tujerodne rastline

Slovensko ime vrste: Orjaški dežen

Znanstveno ime: Heracleum mantegazzianum

Območje naravne razširjenosti: Zahod Kavkaza.

Stanje v Sloveniji: V Sloveniji orjaški dežen še ni zelo razširjen. Največ nahajališč je v osrednji Sloveniji, na nekaterih v zadnjih letih potekajo aktivnosti za izkoreninjene rastlin.

Poti vnosa in širjenje:  Okrasna rastlina, ki so jo sprva gojili v botaničnih vrtovih, kasneje pa tudi redki zasebni lastniki vrtov.

Vplivi tujerodne vrste: Orjaški dežen lahko oblikuje strnjene sestoje in z velikimi listi povsem zasenči spodnje plasti ter tako izrinja domorodne vrste. Poleg tega pa rastlinski sok orjaškega dežena vsebuje fototoksične snovi. Na delu kože, ki pride v stik s sokom se poškoduje DNA, zato koža postane preobčutljiva na sonce. Na koži se že ob krajši izpostavljenosti svetlobi na tistem mestu naredijo boleči mehurji (kot pri hudih opeklinah). Rastline ne prijemajte!

Opis vrste: 2 do 3 m visoka kobulnica. Listi so dvakrat pernato krpati v široke koničaste roglje in imajo izrazito nazobčan listni rob. Steblo je posuto s togimi bodičkami, po njem so škrlatno rdeče pike, ki se lahko zlivajo v večje lise. Socvetje je v obliki glavnega in več stranskih kobulov, venčni listi so beli do bledo rožnati. Pri nas je zelo razširjen domoroden navadni dežen (Heracleum sphondylium), pri katerem je steblo zeleno ali rahlo rdečkasto, nima pa škrlatnih pik, listi niso nazobčani in rastlina redko preseže 2 metra višine.