Opozorilni seznami

Opozorilni seznami so eno ključnih orodij v sistemu zgodnjega obveščanja. Na sezname uvrstimo tiste tujerodne vrste, ki so prisotne v sosednjih državah ali pa so le na nekaj lokalitetah v Sloveniji in glede na razpoložljive podatke pričakujemo hitro širjenje ter veliko okoljsko ali gospodarsko škodo.

V Sloveniji opozorilni seznami do sedaj še niso bili izdelani. Do konca leta 2016 bomo v okviru projekta LIFE ARTEMIS pripravili prve opozorilne sezname za tujerodne vrste v gozdovih. Ti seznami bodo tudi osnova za izvedbo usposabljanj za profesionalce in prostovoljce, ki bodo potekala jeseni 2017.

Fitosanitarni predpisi

Azijski kozliček, Anoplopora glabripennis.  © https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9101440