Opozorilni seznam

Opozorilni seznam je seznam tujerodnih vrst, ki še niso prisotne v Sloveniji, a njihov pojav oziroma ustalitev pričakujemo v prihodnjem obdobju. Te vrste so se v drugih državah že izkazale za invazivne, zato predvidevamo, da so lahko invazivne tudi pri nas. Na opozorilnem seznamu so tudi vrste, ki so sicer že prisotne v Sloveniji, a se pojavljajo le v majhnem številu in jih je z ustreznimi ukrepi še mogoče odstraniti.

Ukrepe upravljanja s tujerodnimi vrstami moramo usmeriti v preprečevanje njihovega vnosa oz. jih moramo zaznati v zgodnjih fazah širjenja, da preprečimo nadaljnje razmnoževanje in nastanek škode. Slednje nam omogoča sistem zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja (ZOHO),  v okviru katerega usmerjeno iščemo prihajajoče potencialno invazivne vrste in poskušamo preprečiti njihovo ustalitev in širjenje. Opozorilni seznam je pomemben sestavni del ZOHO sistema.

Na opozorilni seznam potencialno invazivnih tujerodnih vrst za gozdove v Sloveniji je uvrščenih 12 vrst gliv, 51 vrst rastlin, 13 vrst žuželk in 7 vrst sesalcev (tabela spodaj). Strokovni članek o tem si lahko preberete na tej povezavi.

 

Skupina Slovensko ime vrste Znanstveno ime vrste
glive borov črni rak Atropellis pinicola Zeller & Goodd.
  borov črni rak Atropellis piniphila (Weir) M.L. Lohman & E.K. Cash
  platanov obarvani rak Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr.
  javorov rak Eutypella parasitica Davidson & Lorenz (1938)
  borov smolasti rak Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell
  bolezen tisočerih rakov Geosmithia morbida M. Kolařík, E. Freeland, C. Utley & Tisserat
  ameriška rdeča trohnoba Heterobasidion irregulare Garbel. & Otrosina
  Japonska jelševa rja Melampsoridium hiratsukanum S. Ito ex Hirats. f.
  sušica jelovih vej Neonectria neomacrospora (C. Booth & Samuels) Mantiri & Samuels
  sajasti jelov osip Phaeocryptopus nudus (Peck) Petr.
  fitoftore Phytophthora spp.
  sajasto odmiranje javorove skorje Cryptostroma corticale (Ellis & Everh.) P.H. Greg. & S. Waller
rastline čokoladna akebija Akebia quinata (Houtt.) Decne.
  klasasta hrušica Amelanchier spicata (Lam.) K.Koch
  arauja Araujia sericifera Brot.
  gladka nebina Aster laevis L. (Symphyotrichum laeve (L.) Á. & D. Löve)
  papirjevka Broussonetia papyrifera Vent.
  ameriški koprivovec Celtis occidentalis L.
  svečniški osat Cirsium candelabrum Griseb.
  belkasta hudoletnica Conyza albida Willd. ex Spreng. = sin. Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker
  sivi dren Cornus sericea L.
  polegla panešplja Cotoneaster horizontalis Decne.
  južnoafriški bršljan Delairea odorata Lem. (sin: Senecio mikanioides)
  bodeča oljčica Elaeagnus pungens Thunb.
    Elaeagnus angustifolia L.
  grmasti slakovec Fallopia baldschuanica (Regel) Holub
  gomoljasti slakovec Fallopia multiflora (Thunb.) Haraldson
  sahalinski dresnik Fallopia sachalinensis (F. Schmidt) Ronse Decr.
  ameriški jesen Fraxinus americana L.
  pensilvanski jesen Fraxinus pennsylvanica Marsh.
  orjaški dežen Heracleum mantegazzianum Sommier & Lév.
  perzijski dežen Heracleum persicum Desf. ex Fisch.
  sosnovskijev dežen Heracleum sosnowskyi Manden
  japonski hmelj Humulus japonicus Sieb. et Zucc.
  balfourova nedotika Impatiens balfourii Hook. f.
  latnati mehurnik Koelreuteria paniculata Laxm.
  japonsko kosteničje Lonicera japonica Thunb.
  maackovo kosteničje Lonicera maackii (Rupr.) Herder
  tatarsko kosteničje Lonicera tatarica L.
  mnogolistni volčji bob Lupinus polyphyllus Lindl.
  navadna kustovnica, goji Lycium barbarum L.
  navadna mahonija Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.
  usnatolistna mahonija Mahonia bealei (Fortune) Carrière
  pavlovnija Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.
  himalajski dresnik Persicaria wallichii Greuter & Burdet = Polygonum polystachyum Wall. ex Meisn.
  bambusi Phyllostachys sp.
  krhljasta barvilnica Phytolacca acinosa Roxb.
  navadna barvilnica Phytolacca americana L.
  lovorikovec Prunus laurocerasus L.
  pozna čremsa Prunus serotina Ehrh.
  kudzu Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata
  rdeči hrast Quercus rubra L.
  zlati ribez Ribes aureum (Pursh)
  iranska robida Rubus armeniacus Focke
  deljenolistna robida Rubus laciniatus Willd.
  rdečeščetinava robida Rubus phoenicolasius Maxim.
  robati kurbusnjak Sicyos angulatus L.
  križanec billardijeva medvejka Spiraea × billardii = S. douglasii × S. salicifolia
  douglasova medvejka Spiraea douglasii Hook.
  japonska medvejka Spiraea japonica L.
  polstena medvejka Spiraea tomentosa L.
  sibirski brest Ulmus pumila L.
  lisičja vinska trta ali zimska v.t. Vitis vulpina L. = V. riparia Michx.
žuželke kitajski kozliček Anoplophora chinensis (Forster, 1771)
  azijski kozliček Anoplophora glabripennis (Motschulsky, 1853)
  rdečevratni kozliček Aromia bungii (Faldermann, 1835)
  hrastova čipkarka Corythucha arcuata (Say, 1832)
  marmorirana smrdljivka Halyomorpha halys Stål, 1855
  dvojnozobi smrekov lubadar Ips duplicatus (Sahlberg, 1836)
  orehov vejni lubadar Pityophthorus juglandis Blackman
  japonski hrošč Popillia japonica Newman, 1841
  severnoameriška jesenova listna uš Prociphilus fraxinifolii (Riley, C.V., 1879)
  žametasti kozliček Trichoferus campestris (Faldermann, 1835)
  azijski sršen Vespa velutina Lepeletier, 1836
  črni vejni lesar Xylosandrus compactus (Eichhoff, 1875)
  azijski ambrozijski podlubnik Xylosandrus crassiusculus (Motschulsky, 1866)
sesalci Pallasova veverica lepotka Callosciurus erythraeus (Pallas, 1779)
  južnoameriški koati Nasua nasua Linnaeus, 1766
  rakunasti pes Nyctereutes procyonoides Gray, 1834
  rakun Procyon lotor (Linnaeus, 1758)
  siva veverica Sciurus carolinensis Gmelin, 1788
  lisičja veverica Sciurus niger Linnaeus, 1758
  sibirski burunduk Tamias sibiricus (Laxmann, 1769)