Nutrija

Objavljeno by on november 19, 2016 in Tujerodne živali

Pavlovnija (Paulownia tomentosa) (Foto: arhiv Zavoda Symbiosis)

Plodovi pavlovnije (Paulownia tomentosa) (Foto: arhiv Zavoda Symbiosis)

Pri pavlovniji (Paulownia tomentosa) so listi nameščeni navzkrižno, pri cigarovcu pa v vretencih po tri  (Foto: arhiv Zavoda Symbiosis)

 opozorilni seznam Opozorilni seznam.

Slovensko ime: Pavlovnija

Znanstveno ime: Paulownia tomentosa

Izvor: Vzhodna Azija (Kitajska)

Prvi podatek v Sloveniji: 1991

Poti vnosa: okrasna rastlina, izven-gozdni nasadi

Obdobje zaznavnosti: celo leto

Obdobje cvetenja: april, maj

OPIS: Hitrorastoče listopadno drevo z velikimi nasprotno razvrščenimi dolgopecljatimi listi, dolgimi 15–30 cm. Njihova oblika je srčasto jajčasta, so kratko priostreni, celorobi ali plitvo trokrpi, dlakavi po obeh straneh. Cvetovi so združeni v latasta socvetja. Venec je dolg 3–5 cm, zvončast, bel do rožnat. Cveti pred olistanjem. Plod je nekaj cm dolga viseča črtalasta glavica, podobna orehom, iz katere se še mesece po cvetenju iztresajo semena, s katerimi se rastlina zlahka zaseje na različnih rastiščih.

HABITAT: Vrtovi, parki, podivjana po starih zidovih, v razpokah, bližini človekovih bivališč na ruderalnih mestih.

STATUS: Pavlovnijo se sadi kot »hitrorastoče drevo«. Sicer se običajno sadi neplodne hibride, a z veliko nevarnostjo vegetativnega razraščanja.

PODOBNE VRSTE: Tujerodni navadni cigarovec (Catalpa bignomioides) ima nekoliko manjše liste, ki so dlakavi le na spodnji strani in nameščeni v vretencih po tri. Cvetovi so belo rožnati in združeni v grozdasta socvetja. Cveti po olistanju. Plodovi so rjavi in podobni strokom.