Nutrija

Objavljeno by on november 19, 2016 in Tujerodne živali

Nutrija na kopnem.

Kostanjev listni zavrtač

Nutrija v vodi.

Slovensko ime vrste: Nutrija

Znanstveno ime: Myocastor coypus

Območje naravne razširjenosti: Južna Brazilija, Paragvaj, Urugvaj, Argentina in Čile.

Status v Sloveniji: Prvi podatek o pojavljanju v Sloveniji je iz leta 1937. Danes poseljuje številne reke in mokrišča po vsej Sloveniji.

Poti vnosa in širjenje:  V preteklosti gojenje na farmah za krzno.  Posamezni osebki so pobegnili v naravo, se ustalili in razširili na nova območja.

Vplivi tujerodne vrste: Nutrije imajo zaradi hranjenja in bivanja na brežinah vpliv na vodno in obvodno rastlinje, uničujejo lahko tudi kmetijske pridelke. Zaradi kopanja rovov v brežine se lahko poveča erozija, kar spreminja podobo habitata in posredno vpliva na druge vrste, lahko pa tudi poveča možnost poplav.

Opis vrste: Telo meri od 50–65 cm, rep je približno polovico krajši (30–45 cm). Rep je v prerezu valjast (pri bobru ploščat), pokrit z le nekaj ščetinastimi dlakami. Med plavanjem rep lebdi izravnan na vodni gladini. Zadnje noge so precej večje od sprednjih, zato je hrbet izbočen. Kremplji so črne barve (pri pižmovki bele). Med prsti zadnjih nog je dobro razvita plavalna kožica, razen med palcem in kazalcem. Glava je oglata. Uhlji so majhni, a dobro vidni. Gobček je izrazito svetlejši, saj so brki beli in dobro vidni. Sekalci so zelo veliki in oranžno obarvani.