Kostanjeva šiškarica

Objavljeno by on december 15, 2016 in Tujerodne živali

Foto: Gyorgy Csoka, Hungary Forest Research Institute, Bugwood.org

Slovensko ime vrste: Kostanjeva šiškarica

Znanstveno ime: Dryocosmus kuriphilus

Območje naravne razširjenosti: Severna Amerika

Stanje v Sloveniji: Kostanjeva šiškarica je bila v Sloveniji prvič najdena leta 2007. Danes je vrsta v Sloveniji splošno razširjena.

Poti vnosa in širjenje: Širjenje kostanjeve šiškarice na nova območja je mogoče z rastlinami za sajenje in s cepiči, odrasli osebki pa lahko bližnja območja dosežejo tudi z letenjem.

Vplivi tujerodne vrste: Kostanjeva šiškarica povzroča nastanek šišk na poganjkih kostanja, zaradi česar pride do deformacij poganjkov in motenj pri oblikovanju cvetov in plodov. Ob obsežnih namnožitvah drevesa oslabijo, zmanjšata se prirast lesa in obrod plodov, če pa se namnožitve ponavljajo več let, lahko zlasti mlada in stara kostanjeva drevesa tudi propadejo. Osica tako izrazito negativno vpliva na proizvodnjo sadik kostanja, kostanjevega lesa in plodov ter na proizvodnjo kostanjevega medu.

Opis vrste: Kostanjeva šiškarica se pojavlja na različnih vrstah kostanja (Castanea spp.). Je drobna osica, ki v dolžino meri le 2,5-3,0 mm. Ima bleščeče črno telo, noge in tipalnice pa ima oranžno rjave. Tipalnice so sestavljene iz 14 členov. Krila so prozorna z maloštevilnimi žilami. Pri tej vrsti so znane samo samice. Te se pojavijo v času od maja do junija iz zadebelitev oz. šišk na mladih poganjkih kostanja. Živijo približno 10 dni in se ne hranijo. V tem času samice v brste kostanja odložijo jačeca, iz katerih se razvijejo ličinke, ki prezimijo. Spomladi (marec – april) ličinke postanejo aktivne in sprožijo nepravilno rast rastlinskega tkiva mladih poganjkov, ki vodi v nastanek šišk. Šiške so jajčaste, dolge od 5 do 20 mm, zelene barve, včasih z rdečkastim odtenkom. V vsaki šiški se razvija več ličink. Odrasle osice izletijo skozi okrogle odprtinice v steni šiške.

Podobne vrste: Kostanjevi šiškarici so podobne nekatere druge vrste os šiškaric na listavcih, vendar se nobena od njih ne pojavlja na kostanju.