Kostanjeva šiškarica

Objavljeno by on december 15, 2016 in Tujerodne živali

Foto: Gyorgy Csoka, Hungary Forest Research Institute, Bugwood.org

Slovensko ime vrste: Kostanjeva šiškarica

Znanstveno ime: Dryocosmus kuriphilus

Območje naravne razširjenosti: Severna Amerika

Stanje v Sloveniji: Prvi podatek o pojavljanju v Sloveniji je iz leta 2003. Danes je vrsta razširjena po vsej Sloveniji, še posebej pogosta je v zahodni in osrednji Sloveniji.

Poti vnosa in širjenje: V Evropo so jo zanesli z uvoženim lesom. Leta 1999 so jo odkrili v severni Italiji. Od tam, morebiti pa tudi z novimi naselitvami iz območij naravne razširjenosti, se je hitro razšrilia tudi v druge evropske države.

Vplivi tujerodne vrste: Odrasli in nimfe iz razvijajočih se semen s kljuncem izsesavajo hranilne snovi, ki so potrebna za začeno rast semen. Zato številne semena propadejo. V Ameriki beležijo večjo gospodarsko škodo v drevesnicah. S povečevanjem populacij se lahko s časoma pokaže tudi škoda v gozdovih. Možen je tudi posreden vpliv na drevesa zaradi razširjanja in prenašanja vrste glive na druga drevesa. Vplivov na zdravje ljudi ni, so pa zaradi prezimovanja v človekovih bivališčih nadloga.

Opis vrste: Drobna žuželka, katere telo meri le 2,5-3,0 mm. Telo je svetleče črno, noge in tipalnice pa so rjave barve. Tipalnice so sestavljene iz 14 členkov. Krila so prozorna z maloštevilnimi žilami. Pri tej vrsti so za zdaj znane le samice. Te se ne prehranjujejo, zato živijo le približno 10 dni in v tem času odločijo jačeca v brste kostanjev.

 

 

Podobne vrste: Domorodni stenici usnjatka (Gonocerus acuteangulatus) in usnjata stenica (Ceraleptus gracilicornis) sta prav tako razmeroma veliki in rjavo obarvani, vendar nimata razširitev na golenih in bele črte prek kril.