Japonski dresnik

Objavljeno by on november 22, 2016 in Tujerodne rastline

Slovensko ime vrste: Japonski dresnik

Znanstveno ime: Fallopia japonica

Območje naravne razširjenosti: Vzhodna Azija

Stanje v Sloveniji: V zadnjih desetletjih se je japonski desnik pri nas zelo raširil, predvsem na ruderalnih rastiščih ter vzdolž vodotokov. Ob nekaterih rekah in potokih tvori strnjene, goste sestoje, v katerih domorodne rastline ne morejo uspevati.

Poti vnosa in širjenje: V Evropo je bil prinesen kot okrasna rastlina. Zdaj se hitro širi na nova območja predvsem s premeščanjem prsti, saj lahko nova rastlina požene že iz majhnega košča korenike. Te se širijo tudi z vodo, zato je japonski dresnik ponekod zelo razširjen vzdolž vodotokov.

Vplivi tujerodne vrste: Japonski dresnik se zelo agresivno razrašča in lahko oblikuje goste sestoje, iz katere so izrinjene vse domorodne rastline. Rast domorodnih rastlin preprečuje zasenčenost, pa tudi kemične snovi, ki jih izloča v prst in zavirajo rast drugih rastlin (alelopatija). Zelo uspešno se razširja vegetativno – nova rastlina lahko vzklije že iz majhnega koščka korenike. Agresivno razraščanje japonskega dresnika ima tudi ekonomske posledice, saj lahko korenine poškodujejo infrastrukturo. Ker nadzemni deli dresnika pozimi odmrejo, so brežine ob visokih vodah zelo izpostavljene eroziji, kar lahko ogrozi poplavno varnost.

Opis vrste: Do 2 metra visoka zelnata trajnica z razraslimi korenikami, ki lahko segajo več metrov v globino nekaj metrov okoli rastline. Steblo je votlo, kolenčasto členjeno in spominja na steblo bambusa. Listi so dolgi do 15 cm, širokojajčasti s prisekanim dnom, spiralasto dvoredno nameščeni. Japonski dresnik cveti od julija do septembra. Cvetovi so enospolni, bele barve, združeni v latasta socvetja. Pri nas so pogosti tudi križanci japonskega in sahalinskega dresnika (Fallopia sachalinensis), ki imajo vmesne znake med vrstama.