Harlekinska polonica

Objavljeno by on november 21, 2016 in Tujerodne živali

Slovensko ime vrste: Harlekinska polonica

Znanstveno ime: Harmonia axyridis

Območje naravne razširjenosti: Srednja in vzhodna Azija.

Stanje v Sloveniji: Prvi podatek o pojavljanju je iz leta 2008, a polonice so sedaj že razširjene v večjem delu Slovenije in se ponekod pojavljajo v velikem številu.

Poti vnosa in širjenje:  Uporabljali so jih za biološko kontrolo uši v rastlinjakih – sprva v Severni Ameriki, proti koncu prejšnjega stoletja tudi v Evropi. Sčasoma se je v vzhodni Ameriki razvila zelo invazivna populacija harlekinskih polonic, ki se je v začetku tega stoletja razširila v Evropo, Afriko in Južno Ameriko. Pikapolonice pri nas so tako mešanica pobeglih osebkov iz rastlinjakov in invazivnih polonic iz vzhodnoameriške populacije.

Vplivi tujerodne vrste:

Opis vrste: Telo meri 5–8 mm in je približno enako dolgo kot široko. Pokrovke so oranžn ordeče, rdeče, črne ali rumeno oranžne (pogosto v skupini opazimo osebke različnih barv). Na zadnji strani so pokrovke rahlo izbočene. Na pokrovkah je različno število pik (0–21), ki so lahko črne na rdeči, oranžni ali rumeni podlagi ali rdeče na črni podlagi. Ščit oprsja ima raznolik vzorec, pogosto so na njem črne lise, ki se zlivajo v črko W (a so lahko tudi prekinjene ali tako velike, da ta vzorec ni izrazit). Okončine so rjave barve.