Project news

Storževa listonožka

Posted by on August 1, 2017 in Alien Animals | 0 comments

Storževa listonožka

Slovensko ime vrste: Storževa listonožka / Znanstveno ime: Leptoglossus occidentalis / Območje naravne razširjenosti: Severna Amerika / Stanje v Sloveniji: Prvi podatek o pojavljanju v Sloveniji je iz leta 2003. Danes je vrsta razširjena po vsej Sloveniji, še posebej pogosta je v zahodni in osrednji Sloveniji. / Poti vnosa in širjenje: V Evropo so jo zanesli z uvoženim lesom. Leta 1999 so jo odkrili v severni Italiji. Od tam, morebiti pa tudi z novimi naselitvami iz območij naravne razširjenosti, se je hitro razšrilia tudi v druge evropske...

read more