Storževa listonožka

Storževa listonožka

Slovensko ime vrste: Storževa listonožka / Znanstveno ime: Leptoglossus occidentalis / Območje naravne razširjenosti: Severna Amerika / Stanje v Sloveniji: Prvi podatek o pojavljanju v Sloveniji je iz leta 2003. Danes je vrsta razširjena po vsej Sloveniji, še posebej pogosta je v zahodni in osrednji Sloveniji. / Poti vnosa in širjenje: V Evropo so jo zanesli z uvoženim lesom. Leta 1999 so jo odkrili v severni Italiji. Od tam, morebiti pa tudi z...

Preveri več

Kostanjeva šiškarica

Kostanjeva šiškarica

Slovensko ime vrste: Kostanjeva šiškarica / Znanstveno ime: Dryocosmus kuriphilus / Območje naravne razširjenosti: Severna Amerika / Stanje v Sloveniji: Prvi podatek o pojavljanju v Sloveniji je iz leta 2003. Danes je vrsta razširjena po vsej Sloveniji, še posebej pogosta je v zahodni in osrednji Sloveniji. read more

Preveri več

Harlekinska polonica

Harlekinska polonica

Slovensko ime vrste: Harlekinska polonica Znanstveno ime: Harmonia axyridis Območje naravne razširjenosti: Srednja in vzhodna Azija. Stanje v Sloveniji: Prvi podatek o pojavljanju je iz leta 2008, a polonice so sedaj že razširjene v večjem delu Slovenije in se ponekod p read more

Preveri več

Nutrija

Nutrija

Rdeči hrast (Foto: Matthieu Sonntag, CC BY-SA) Listi rdečega hrasta (Foto: arhiv Zavoda Symbiosis). Lubje rdečega hrasta (Foto: Aleksander Marinšek).  Opozorilni seznam. Slovensko ime: Rdeči hrast Znanstveno ime: Quercus rubra Izvor: Severna Amerika Prvi podatek v Slove read more

Preveri več

Signalni rak

Signalni rak

Slovensko ime vrste: Signalni rak Znanstveno ime: Pacifastacus leniusculus Območje naravne razširjenosti: Jugozahodni del Kanade in severozahodni del Združenih držav Amerike. Stanje v Sloveniji: V Sloveniji prvič zabeležen leta 2003 v reki Muri. V zadnjih letih je posel read more

Preveri več

Tigrasti komar

Tigrasti komar

Ličinke tigrastega komarja se lahko razvijejo že v majhni količini vode v podstavku za rože. Slovensko ime vrste: Tigrasti komar Znanstveno ime: Aedes albopictus Območje naravne razširjenosti: Jugovzhodna Azija. Status v Sloveniji: Tigrasti komar se je sprva ustalil na read more

Preveri več