Začetek akcije v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

Projekt LIFE ARTEMIS se iz pripravljalne faze preveša v izvedbeno. Ena pomembnih osrednjih akcij v projektu je akcija B4. Vključevanje splošne javnosti v upravljanje z invazivnimi tujerodnimi vrstami v urbanih gozdovih. Akcija se bo odvijala v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. V tej akciji bomo predstavili vse korake, ki so potrebni za učinkovito upravljanje s tujerodnimi vrstami. Letos septembra bomo na celotnem območju parka...

Preveri več

Kako dobro poznamo tujerodne vrste?

Nedavno opravljena javnomnenjska raziskava o mnenju Slovencev o tujerodnih vrstah je dala zanimive rezultate. Ste vi že slišali za izraz “tujerodna vrsta”? Naša raziskava je pokazala, da je kar 76 % Slovencev za izraz tujerodna vrsta že slišalo, nekaj manj kot polovica pa tudi ve, kaj ta izraz pomeni. To je dober rezultat, ki nakazuje, da je vsaj del splošne javnosti že seznanjen s problematiko tujerodnih vrst. Čeprav so med grožnjami za okolje...

Preveri več

Nutrija

Nutrija

Nutrija na kopnem. Nutrija v vodi. Slovensko ime vrste: Nutrija Znanstveno ime: Myocastor coypus Območje naravne razširjenosti: Južna Brazilija, Paragvaj, Urugvaj, Argentina in Čile. Status v Sloveniji: Prvi podatek o pojavljanju v Sloveniji je iz leta 1937. Danes posel read more

Preveri več

Japonski dresnik

Japonski dresnik

Slovensko ime vrste: Japonski dresnik Znanstveno ime: Fallopia japonica Območje naravne razširjenosti: Vzhodna Azija Stanje v Sloveniji: V zadnjih desetletjih se je japonski desnik pri nas zelo raširil, predvsem na ruderalnih rastiščih ter vzdolž vodotokov. Ob nekaterih read more

Preveri več

Orjaški dežen

Orjaški dežen

Slovensko ime vrste: Orjaški dežen Znanstveno ime: Heracleum mantegazzianum Območje naravne razširjenosti: Zahod Kavkaza. Stanje v Sloveniji: V Sloveniji orjaški dežen še ni zelo razširjen. Največ nahajališč je v osrednji Sloveniji, na nekaterih v zadnjih letih potekajo read more

Preveri več