Obisk LIFE+ projekta Observatree

Sredi februarja 2017 (14. – 17. 2. 2017) je pet sodelavcev LIFE projekta LIFE ARTEMIS (LIFE15 GIE/SI/000770) obiskalo LIFE+ projekt Observatree v Veliki Britaniji. Namen obiska je bil medsebojno spoznavanje projektov, izmenjava izkušenj pri vzpostavljanju sistema zgodnjega odkrivanja gozdnih škodljivcev in bolezni, izmenjava izkušenj pri delu s prostovoljci, predstavitev dosedanjih rezultatov in iskanje možnosti za sodelovanje projektov LIFE...

Preveri več

Na konferenci Konvencije o biološki raznovrstnosti tudi o tujerodnih vrstah

Na konferenci Konvencije o biološki raznovrstnosti tudi o tujerodnih vrstah

Invazivne tujerodne vrste lahko k nam pridejo tudi po pošti   Spletni nakupi so postali nekaj povsem vsakdanjega. Zaradi večje ponudbe in ugodnih cen vedno več izdelkov naročimo iz tujine. A nakup rastlin ali izdelkov iz lesa predstavlja tudi tveganje za vnos invazivnih tujerodnih vrst, ki lahko v novem okolju povzročijo veliko gospodarsko oziroma okoljsko škodo. Zaradi naraščajočega spletnega trgovanja je primerov, ko s pošiljkami na...

Preveri več

Storževa listonožka

Storževa listonožka

Slovensko ime vrste: Storževa listonožka / Znanstveno ime: Leptoglossus occidentalis / Območje naravne razširjenosti: Severna Amerika / Stanje v Sloveniji: Prvi podatek o pojavljanju v Sloveniji je iz leta 2003. Danes je vrsta razširjena po vsej Sloveniji, še posebej pogosta je v zahodni in osrednji Sloveniji. / Poti vnosa in širjenje: V Evropo so jo zanesli z uvoženim lesom. Leta 1999 so jo odkrili v severni Italiji. Od tam, morebiti pa tudi z...

Preveri več

Kostanjeva šiškarica

Kostanjeva šiškarica

Slovensko ime vrste: Kostanjeva šiškarica / Znanstveno ime: Dryocosmus kuriphilus / Območje naravne razširjenosti: Severna Amerika / Stanje v Sloveniji: Prvi podatek o pojavljanju v Sloveniji je iz leta 2003. Danes je vrsta razširjena po vsej Sloveniji, še posebej pogosta je v zahodni in osrednji Sloveniji. read more

Preveri več

Začetek projekta osveščanja o škodljivih vplivih invazivnih tujerodnih vrst v gozdu

Začetek projekta osveščanja o škodljivih vplivih invazivnih tujerodnih vrst v gozdu

V četrtek, 24.11.2016, je v Ljubljani na robu Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib potekala novinarska konferenca ob začetku izvajanja projekta LIFE ARTEMIS, v okviru katerega se bo preko različnih aktivnosti osveščalo o škodljivih vplivih invazivnih tujerodnih vrst v gozdovih. Cilj projekta je povečati osveščenost splošne javnosti in zasebnih lastnikov gozdov o škodi, ki jo v gozdovih povzročajo invazivne tujerodne vrste. V...

Preveri več