Opazuj, sporoči in pomagaj varovati gozd!

Invazivne tujerodne vrste negativno vplivajo na naravo, gospodarstvo ali zdravje ljudi. V preteklosti smo pozornost namenjali predvsem tistim tujerodnim vrstam, ki povzročajo gospodarsko škodo ali ogrožajo zdravje ljudi. V današnjem času pa jih obravnavamo tudi kot eno največjih groženj biotski raznovrstnosti. Invazivne tujerodne vrste spreminjajo tudi naše gozdove. Rastline oblikujejo goste sestoje in onemogočijo pomlajevanje gozda, žuželke in glive pa povzročijo odmiranje posameznih vrst, kar lahko vpliva na medvrstna razmerja in spremeni podobo gozdnega ekosistema.

V zadnjih letih smo posvečali pozornost predvsem tistim tujerodnim vrstam, ki so že invazivne in povzročajo obsežno okoljsko škodo. To je bilo po eni strani dobro, saj smo se tako zavedli, kako razširjene so nekatere tujerodne vrste in kako korenito spreminjajo podobo naših krajev. A če želimo dolgoročno učinkovito upravljati s tujerodnimi vrstami, moramo našo pozornost usmeriti tudi na tiste potencialno invazivne vrste, ki jih pri nas še ni ali se pojavljajo v majhnem številu. Širjenje in škodo zaradi teh vrst lahko s pravočasnim ukrepanjem še preprečimo. S tem ciljem smo oblikovali projekt LIFE ARTEMIS, v katerem bomo v prihodnjih letih zgradili celovit sistem zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja za tujerodne vrste v gozdovih. Pozornost bomo usmerili na nove potencialno invazivne vrste in z različnimi ukrepi skušali preprečiti njihovo širjenje v naših gozdovih. Vabimo vas, da se nam pridružite pri aktivnostih za varovanje naših gozdov.

Predstavitveni film

Pripravljen prvi opozorilni seznam za tujerodne vrste v gozdovih

Tujerodne vrste se na nova območja širijo na različne načine. V današnjem času je namernih naselitev razmeroma malo, vse več vrst pa se širi...
Več

Začetek akcije v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

Projekt LIFE ARTEMIS se iz pripravljalne faze preveša v izvedbeno. Ena pomembnih osrednjih akcij v projektu je akcija B4. Vključevanje splošne...
Več

Kako dobro poznamo tujerodne vrste?

Nedavno opravljena javnomnenjska raziskava o mnenju Slovencev o tujerodnih vrstah je dala zanimive rezultate. Ste vi že slišali za izraz “tujerodna...
Več

Bližajoči dogodki

Jun 2017

Razstava Invazivke na poti - Knjižnica Prežihov Voranc – 15/06/2017 - 29/07/2017 6:00 pop - 8:00 pop
Knjižnica Prežihov Voranc

Avg 2017

Razstava Invazivke na poti - Center Rinka, Solčavsko – 04/08/2017 - 15/09/2017 8:00 dop - 6:00 pop
Center Rinka, Solčava