Opazuj, sporoči in pomagaj varovati gozd!

Invazivne tujerodne vrste negativno vplivajo na naravo, gospodarstvo ali zdravje ljudi. V preteklosti smo pozornost namenjali predvsem tistim tujerodnim vrstam, ki povzročajo gospodarsko škodo ali ogrožajo zdravje ljudi. V današnjem času pa jih obravnavamo tudi kot eno največjih groženj biotski raznovrstnosti. Invazivne tujerodne vrste spreminjajo tudi naše gozdove. Rastline oblikujejo goste sestoje in onemogočijo pomlajevanje gozda, žuželke in glive pa povzročijo odmiranje posameznih vrst, kar lahko vpliva na medvrstna razmerja in spremeni podobo gozdnega ekosistema.

V zadnjih letih smo posvečali pozornost predvsem tistim tujerodnim vrstam, ki so že invazivne in povzročajo obsežno okoljsko škodo. To je bilo po eni strani dobro, saj smo se tako zavedli, kako razširjene so nekatere tujerodne vrste in kako korenito spreminjajo podobo naših krajev. A če želimo dolgoročno učinkovito upravljati s tujerodnimi vrstami, moramo našo pozornost usmeriti tudi na tiste potencialno invazivne vrste, ki jih pri nas še ni ali se pojavljajo v majhnem številu. Širjenje in škodo zaradi teh vrst lahko s pravočasnim ukrepanjem še preprečimo. S tem ciljem smo oblikovali projekt LIFE ARTEMIS, v katerem bomo v prihodnjih letih zgradili celovit sistem zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja za tujerodne vrste v gozdovih. Pozornost bomo usmerili na nove potencialno invazivne vrste in z različnimi ukrepi skušali preprečiti njihovo širjenje v naših gozdovih. Vabimo vas, da se nam pridružite pri aktivnostih za varovanje naših gozdov.

Predstavitveni film

Srečanje platforme LIFE o invazivnih tujerodnih vrstah

V Milanu je 29. in 30. novembra 2017 potekalo srečanje platforme LIFE o invazivnih tujerodnih vrstah, ki sta ga organizirali enota Evropske komisije...
Več

Usposabljanja za sistem ZOHO

Usposabljanja za lastnike gozdov in drugo zainteresirano javnost za sodelovanje v sistemu ZOHO   Eden osrednjih ciljev projekta LIFE ARTEMIS je...
Več

Z dotikom zaslona sporoči opažanje NEdotike!

V okviru projekta LIFE ARTEMIS bomo vsako leto organizirali akcijo Poišči tujerodno vrsto, kjer bomo še posebej spodbujali zainteresirano javnost,...
Več

Bližajoči dogodki

Jan 2018

Razstava Invazivke na poti - BC Naklo – 22/01/2018 - 16/02/2018 8:00 dop - 7:00 pop
Biotehniški center Naklo

Predavanje o tujerodnih vrstah - BC Naklo – 25/01/2018 12:20 pop - 2:00 pop
Biotehniški center Naklo